Elektrická zabezpeČovacia signalizácia (EZS)

Úlohou EZS je včas zaregistrovať, vyhodnotiť a zabezpečiť, aby sa informácia o narušení objektu dostala na správne miesto. K tomu slúžia ústredne EZS
, ktoré spracovávajú informácie z detektorov podľa stanoveného programu, následne ich vyhodnocujú a realizujú výstup vo forme sirén
, komunikátorov
, grafických signalizácií
a podobne. Ústredňa umožňuje ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou klávesnice
.

Na rôzne typy narušenia objektu sú určené rôzne typy detektorov. Najčastejšie sa využívajú detektory pohybu (tzv. PIR)
, ktoré vyhodnocujú pohyb na základe teplotných zmien. Na detekciu rozbitia skla
sú určené špeciálne detektory, vyhodnocujúce špecifické frekvencie vznikajúce pri rozbití tabuľového skla.

Dvere a okná sú chránené magnetickými snímačmi
, reagujúcimi na otvorenie. Na ochranu vonkajších priestorov sa používajú rôzne typy pohybových detektorov
a infrazávor
. Tieto musia mať zodpovedajúce krytie proti vlhku a odolnosť voči nízkym teplotám.

Naši zamestnanci sú vyškolení a certifikovaní na inštalácie, servis a kontrolnú činnosť všetkých komerčne dostupných zariadení EZS. Disponujeme vlastnou projekciou a dostatočnými personálnymi kapacitami pre inštalácie zabezpečovacích systémov každého druhu a rozsahu.

K inštalácii Elektrických zabezpečovacích systémov vyžaduje naša legislatíva Licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorú vlastnia všetky spoločnosti skupiny Fittich.

Ponúkané služby

Špecializujeme sa predovšetkým na objektovú bezpečnosť, zabezpečovanú elektronickými systémami. Spolupracujeme s poprednými výrobcami bezpečnostných zariadení, ktorých kvalitu a stabilitu sme si za takmer tri desaťročia pôsobenia na trhu dostatočne overili. Kvalitná technika a zodpovednosť pri montáži sú najlepšími spôsobom, ako minimalizovať poruchovosť systémov v budúcnosti.

Naše portfólio dnes obsahuje:

Zabezpečovacia signalizácia

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)

Viac informácií

Priemyselná televízia

KAMEROVÉ SYSTÉMY A PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

Viac informácií

Požiarna signalizácia

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

Viac informácií

Inteligentné budovy

INTELIGENTNÉ BUDOVY A ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Viac informácií

Prístupové a dochádzkové systémy

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Viac informácií

Riešenia pre byty a domácnosti

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY A BYTY

Viac informácií

Kontaktujte násFittich Alarm, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 01 Banská Bystrica

Tel: 048/4154 359
Fax: 048/4154 745
bb@fittich.sk
Fittich ZA, s.r.o.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina

Mobil: 0905 666 450
Fax: 041/763 5595
za@fittich.sk
Fittich Ost, s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice

Mobil: 0905 608 262
Tel: 055/677 0173
ke@fittich.sk


Fittich Preal, s.r.o.
Strojnícka 1
080 06 Prešov - Ľubotice

Tel: 051/773 3385
po@fittich.sk
Fittich Rates, s.r.o.
Šafárikova 20
048 01 Rožňava

Mobil: 0905 400 250
Tel: 058/732 5251
rv@fittich.sk
Fittich Alarm, s.r.o.
Ráztočná 81
821 07 Bratislava

Tel: 02/4341 0345
bb@fittich.sk