NAŠI PARTNERI A REFERENCIE

ŠTÁTNA SPRÁVA

Kancelária prezidenta SR
Národná rada SR
Grassalkovichov palác
Ministerstvo financií SR
Úrad práce a sociálnych vecí
Daňové úrady
Okresné úrady
Štátne archívy
Mestské a obecné úrady
Úrad priemyselného vlastníctva
Pamiatkový ústav, Bratislava
Železničná polícia
OR PZ SR
Objekty armády SR
Štátna pokladnica
Ekonomická univerzita Bratislava
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Liečebný endokrinologický ústav
Dom kultúry Rožnava

FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Národná banka Slovenska
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit bank, a.s.
Poštová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Prima banka Slovensko a.s.
Privat banka a.s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská pošta, š.p.
OTP Banka a.s.

KOMERČNÉ OBJEKTY

R.M.System Slovakia
Business Center Moldavská Košice
Hotel Horizont
OD Dunaj
OD Ružinov
Dopravný podnik mesta Prešov
Ospra Invest, s.r.o.
Agrokomplex Nitra - výstavné haly
Obchodné centrum Galéria Košice
Obchodné centrum Optima Košice
Kasa záložná a.s.
Billa
StrabagMÚZEÁ, CIRKEVNÉ OBJEKTY

Stredoslovenská galéria
Slovenská národná galéria
Stredoslovenské múzeum
Múzeum SNP
Gemersko-malohontské múzeum
Múzeum Betliar
Kysucké múzeum
Pamätník SNP, B. Bystrica
Arcibiskupský úrad
Kostoly


ĎALŠIE REFERENCIE
rodinné domy, penzióny, obchodné a kancelárske priestory