Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia zabezpečuje včasnú detekciu a signalizáciu požiaru. Na ústredňu EPS
sú pripojené jednotlivé detektory
, reagujúce na rôzne podnety, signalizujúce nebezpečenstvo požiaru. Podľa typu prostredia a potenciálneho zdroja požiaru navrhne projektant vhodný detektor, reagujúci buď na dym, teplo, plameň, prípadne rôzne iné podnety predchádzajúce požiaru. Nebezpečenstvo požiaru je potom signalizované pomocou sirén
, resp. tzv. hlasovou signalizáciu požiaru - požiarny rozhlas
.

Naši zamestnanci sú vyškolení a certifikovaní na inštalácie, servis a kontrolnú činnosť viacerých komerčne dostupných zariadení EPS a HSP. Disponujeme vlastnou projekciou a dostatočnými personálnymi kapacitami pre inštalácie požiarnych signalizácií každého druhu a rozsahu.

Ponúkané služby

Špecializujeme sa predovšetkým na objektovú bezpečnosť, zabezpečovanú elektronickými systémami. Spolupracujeme s poprednými výrobcami bezpečnostných zariadení, ktorých kvalitu a stabilitu sme si za takmer tri desaťročia pôsobenia na trhu dostatočne overili. Kvalitná technika a zodpovednosť pri montáži sú najlepšími spôsobom, ako minimalizovať poruchovosť systémov v budúcnosti.

Naše portfólio dnes obsahuje:

Zabezpečovacia signalizácia

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)

Viac informácií

Priemyselná televízia

KAMEROVÉ SYSTÉMY A PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

Viac informácií

Požiarna signalizácia

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

Viac informácií

Inteligentné budovy

INTELIGENTNÉ BUDOVY A ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Viac informácií

Prístupové a dochádzkové systémy

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Viac informácií

Riešenia pre byty a domácnosti

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY A BYTY

Viac informácií