KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerový systém, alebo tiež priemyselná televizia (PTV), zaznamenáva a archivuje pre prípad potreby všetko, čo sa v monitorovanom priestore deje. Základom kamerového systému sú kamery a záznamové zariadenie, ktoré sa vyberajú na základe špecifických podmienok objektu a požiadaviek zákazníka. Nami dodávané kamerové systémy okrem štandardných funkcií záznamu a archivácie poskytujú pridanú hodnotu vo forme inteligentnej video analýzy (IVA). IVA vyhodnocuje smer pohybu, počíta osoby, signalizuje odstránenie predmetov z vyznačených zón, rozoznáva tváre a EČV, meria rýchlosť atd. Na základe mnohých vyhodnocovaných parametrov dokáže spoľahlivo odlíšiť skutočné narušenie monitorovaného priestoru od náhodných narušení rôznymi (napr. poveternostnými) vplyvmi. Moderné kamerové systémy dokážu generovať štatistiky najčastejšieho výskytu osôb, času výskytu osôb, čo môže byť atraktívne pre obchody vzhľadom na rozmiestnenie tovaru a pod.

Kamery sú dostupné v rôznych dizajnoch, najčastejšie využívané sú kompaktné kamery
, polguľové dome kamery
, alebo ptz kamery
s možnosťou otáčania a optického aj elektronického zoomu. Väčšina kamier má integrované IR prisvietenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť vzdialenosti objektu.

Záznam je možné realizovať pomocou videorekordérov, ktoré sú dimenzované pre rôzne počty kamier – od videorekordéra pre 4 kamery
až po zariadenia pre 64 kamier
. Videorekordéry je možné zapájať do siete a vytvoriť tak kamerový systém s prakticky neobmedzeným počtom kamier. Na spravovanie takýchto systémov slúžia špeciálne softvéry a počítačové servre.

Naši zamestnanci sú vyškolení a certifikovaní na inštalácie, servis a kontrolnú činnosť všetkých komerčne dostupných zariadení PTV. Disponujeme vlastnou projekciou a dostatočnými personálnymi kapacitami pre inštalácie kamerových systémov každého druhu a rozsahu.

K inštalácii kamerových systémov a priemyselnej televízie vyžaduje naša legislatíva Licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorú vlastnia všetky spoločnosti skupiny Fittich.

Ponúkané služby

Špecializujeme sa predovšetkým na objektovú bezpečnosť, zabezpečovanú elektronickými systémami. Spolupracujeme s poprednými výrobcami bezpečnostných zariadení, ktorých kvalitu a stabilitu sme si za takmer tri desaťročia pôsobenia na trhu dostatočne overili. Kvalitná technika a zodpovednosť pri montáži sú najlepšími spôsobom, ako minimalizovať poruchovosť systémov v budúcnosti.

Naše portfólio dnes obsahuje:

Zabezpečovacia signalizácia

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)

Viac informácií

Priemyselná televízia

KAMEROVÉ SYSTÉMY A PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

Viac informácií

Požiarna signalizácia

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

Viac informácií

Inteligentné budovy

INTELIGENTNÉ BUDOVY A ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Viac informácií

Prístupové a dochádzkové systémy

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Viac informácií

Riešenia pre byty a domácnosti

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY A BYTY

Viac informácií