Fittich - Kamerové a bezpečnostné systémy
Výraz "Fittich" je možné preložiť ako "krídlo", ale aj ako "dohľad".
Označuje tiež pozíciu orla, chrániaceho svoje mláďatá.


Predstavenie

Skupina Fittich vznikala postupne v prvej polovici 90. rokov, ako sieť spolupracujúcich firiem so spoločným zámerom a marketingovým prístupom. Šesť firiem s názvom Fittich tak dnes tvorí funkčnú sieť, schopnú zabezpečiť dodávku a montáž kamerových a bezpečnostných systémov kdekoľvek na Slovensku.

Realizácia každého kamerového alebo bezpečnostného systému je ale iba prvým krokom. Pre zákazníka je veľmi dôležitý aj rýchly a kvalitný záručný a pozáručný servis, kde nám naše plošné rozloženie poskytuje silnú konkurenčnú výhodu. Našim cieľom je kompetentný a seriózny prístup v oblasti návrhov a realizácií bezpečnostných systémov.

Viac ako 25 ročná tradícia reflektuje nie len našu stabilitu, ale zaväzuje nás aj k neustálemu napredovaniu v oblasti nových technológií. Preto sme v posledných rokoch rozšírili naše tradičné pôsobenie na poli kamerových a bezpečnostných systémov aj o rozvíjajúci sa segment inteligentného riadenia budov a budovania štrukturovaných kabeláží.

Ponúkané služby

Špecializujeme sa predovšetkým na objektovú bezpečnosť, zabezpečovanú elektronickými, kamerovými a bezpečnostnými systémami. Spolupracujeme s poprednými výrobcami bezpečnostných zariadení, ktorých kvalitu a stabilitu sme si za takmer tri desaťročia pôsobenia na trhu dostatočne overili. Kvalitná technika a zodpovednosť pri montáži sú najlepšími spôsobom, ako minimalizovať poruchovosť systémov v budúcnosti.

Naše portfólio dnes obsahuje:

Zabezpečovacia signalizácia

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)

Viac informácií

Kamerové systémy

KAMEROVÉ SYSTÉMY A PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

Viac informácií

Požiarna signalizácia

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

Viac informácií

Inteligentné budovy

INTELIGENTNÉ BUDOVY A ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Viac informácií

Prístupové a dochádzkové systémy

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Viac informácií

Riešenia pre byty a domácnosti

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY A BYTY

Viac informácií

Ako pracujeme

Všetky spoločnosti skupiny Fittich vlastnia príslušnú licenciu Ministerstva vnútra. Pre realizáciu inštalácií kamerových a bezpečnostných systémov v objektoch, kde je možné prísť do styku s utajovanými skutočnosťami, máme tiež certifikát Národného bezpečnostného úradu, ktorý nás oprávňuje na prácu v takýchto objektoch.

Fittich - Koncept a návrh

koncept a návrh

Po zoznámení sa s Vašimi potrebami a očakávaniami navrhneme spôsob, akým dosiahneme požadované výsledky. Obhliadka Vášho objektu či prevádzky nám pri optimalizácii návrhu pomôže, ale pre vytvorenie orientačnej ceny nie je nevyhnutnosťou. V prípade akceptácie navrhovaného riešenia nasleduje obhliadka objektu a definitívna úprava technicko – ekonomickej ponuky.

realizácia riešenia

Všetky nami ponúkané činnosti vykonávame na kľúč, s možnosťou dodania kompletnej sprievodnej dokumentácie (projekty, revízne správy). Práce realizujeme vlastnými zamestnancami, ktorí disponujú dokladmi o odbornej spôsobilosti.

Realizácia bezpečnostných riešení

NAŠI PARTNERI A REFERENCIE

Za viac ako 25 rokov činnosti sme mali možnosť pracovať aj pre týchto klientov:

Kontaktujte násFittich Alarm, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 01 Banská Bystrica

Tel: 048/4154 359
Fax: 048/4154 745
bb@fittich.sk
Fittich ZA, s.r.o.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina

Mobil: 0905 666 450
Fax: 041/763 5595
za@fittich.sk
Fittich Ost, s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice

Mobil: 0905 608 262
Tel: 055/677 0173
ke@fittich.sk


Fittich Preal, s.r.o.
Strojnícka 1
080 06 Prešov - Ľubotice

Tel: 051/773 3385
po@fittich.sk
Fittich Rates, s.r.o.
Šafárikova 20
048 01 Rožňava

Mobil: 0905 400 250
Tel: 058/732 5251
rv@fittich.sk
Fittich Alarm, s.r.o.
Ráztočná 81
821 07 Bratislava

Tel: 02/4341 0345
bb@fittich.sk