Ako pracujeme

Všetky spoločnosti skupiny Fittich vlastnia príslušnú licenciu Ministerstva vnútra. Pre realizáciu inštalácií kamerových a bezpečnostných systémov v objektoch, kde je možné prísť do styku s utajovanými skutočnosťami, máme tiež certifikát Národného bezpečnostného úradu, ktorý nás oprávňuje na prácu v takýchto objektoch.

Fittich - Koncept a návrh

koncept a návrh

Po zoznámení sa s Vašimi potrebami a očakávaniami navrhneme spôsob, akým dosiahneme požadované výsledky. Obhliadka Vášho objektu či prevádzky nám pri optimalizácii návrhu pomôže, ale pre vytvorenie orientačnej ceny nie je nevyhnutnosťou. V prípade akceptácie navrhovaného riešenia nasleduje obhliadka objektu a definitívna úprava technicko – ekonomickej ponuky.

realizácia riešenia

Všetky nami ponúkané činnosti vykonávame na kľúč, s možnosťou dodania kompletnej sprievodnej dokumentácie (projekty, revízne správy). Práce realizujeme vlastnými zamestnancami, ktorí disponujú dokladmi o odbornej spôsobilosti.

Realizácia bezpečnostných riešení

NAŠI PARTNERI A REFERENCIE

Za viac ako 25 rokov činnosti sme mali možnosť pracovať aj pre týchto klientov: