Fittich - Kamerové systémy
Výraz "Fittich" je možné preložiť ako "krídlo", ale aj ako "dohľad".
Označuje tiež pozíciu orla, chrániaceho svoje mláďatá.


Fittich - Kamerové systémy

Skupina Fittich vznikala postupne v prvej polovici 90. rokov, ako sieť spolupracujúcich firiem so spoločným zámerom a marketingovým prístupom. Šesť firiem s názvom Fittich tak dnes tvorí funkčnú sieť, schopnú zabezpečiť dodávku a montáž kamerových a bezpečnostných systémov kdekoľvek na Slovensku.

Realizácia kamerových alebo bezpečnostných systémov je ale iba prvým krokom. Pre zákazníka je veľmi dôležitý aj rýchly a kvalitný záručný a pozáručný servis, kde nám naše plošné rozloženie poskytuje silnú konkurenčnú výhodu. Našim cieľom je kompetentný a seriózny prístup v oblasti návrhov a realizácií bezpečnostných systémov.

Viac ako 25 ročná tradícia reflektuje nie len našu stabilitu, ale zaväzuje nás aj k neustálemu napredovaniu v oblasti nových technológií. Preto sme v posledných rokoch rozšírili naše tradičné pôsobenie na poli kamerových a bezpečnostných systémov aj o rozvíjajúci sa segment inteligentného riadenia budov a budovania štrukturovaných kabeláží.

Ponúkané služby

Špecializujeme sa predovšetkým na objektovú bezpečnosť, dodávame zákazníkom kamerové systémy, bezpečnostné systémy, širokú škálu elektronických zabezpečovacích zariadení. Spolupracujeme s poprednými výrobcami bezpečnostných zariadení, ktorých kvalitu a stabilitu sme si za takmer tri desaťročia pôsobenia na trhu dostatočne overili. Kvalitná technika a zodpovednosť pri montáži sú najlepšími spôsobom, ako minimalizovať poruchovosť systémov v budúcnosti.

Naše portfólio dnes obsahuje:

Zabezpečovacia signalizácia

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)

Viac informácií

Požiarna signalizácia

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

Viac informácií

Inteligentné budovy

INTELIGENTNÉ BUDOVY A ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Viac informácií

Prístupové a dochádzkové systémy

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Viac informácií

Riešenia pre byty a domácnosti

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY A BYTY

Viac informácií